Bảng Giá bán căn hộ Eco Xuân – Block C 2022 (Bảng giá CĐT)

Mọi thông tin chi tiết về Chính sách Ưu đãi, Tiến độ Thanh toán, Chính sách vay Ngân hàng 70%,…

Vui lòng liên hệ Bộ phận PKD: 0908.457.885